Aurora – energetyczny system wczesnego ostrzegania

Logo T-matic

Aurora to inteligentne narzędzie do stałego monitoringu i zarządzania siecią urządzeń elektrycznych u instytucjonalnego odbiorcy końcowego.

Zadaniem systemu jest nieprzerwana kontrola przepływu i zużycia energii przez wszelkiego rodzaju urządzenia elektryczne zainstalowane za licznikiem. System pozwala na optymalne zarządzanie zakupioną lub wytworzoną energią przez odbiorcę końcowego. Dzięki systemowi wczesnego ostrzegania o ewentualnej awarii i identyfikacji energochłonnych urządzeń klient ma możliwość obniżenia kosztów swojej działalności.

Aurora może jednocześnie obsługiwać od kilkunastu do kilkuset urządzeń, które – przewodowo lub bezprzewodowo, spina w sieć i łączy z gatewayem zbierającym dane i przekazującym je do centralnej aplikacji systemu. Aurora może być zainstalowana na lokalnych serwerach klienta lub w chmurze – w zależności od preferencji.

System jest produktem amerykańskiej firmy Blue Pillar – partnera biznesowego takich koncernów jak Microsoft czy Dell. Został wdrożony u ponad 400 klientów, reprezentujących różne sektory gospodarki. Obecnie monitoruje ponad 5 000 zasobów energetycznych na całym świecie i kontroluje 400 MW energii.