Blisko 100% skuteczności - sukces Arcusa i T-matic Systems!

Zdalny licznik energii

99 procent – tyle wynosi skuteczność odczytów danych z liczników do zdalnego odczytu energii elektrycznej, wdrożonych w pierwszym etapie budowy systemu inteligentnego opomiarowania w Enerdze Operator S.A.  Konsorcjum Arcus S.A. i T-matic Systems S.A. odpowiedzialne było za dostawę urządzeń, ich konfigurację, skomunikowanie oraz uruchomienie akwizycji danych do aplikacji AMI.

To wiadomość potwierdzająca jakość rozwiązań, które konsorcjum Arcusa i T-matic Systems dostarczyło do Energi. Wyniki pokazały, że szacunki dotyczące skuteczności ich działania zostały przekroczone o kilka procent.” – podkreśla Piotr Pastuszka, Prezes Zarządu T-matic Systems S.A., spółki z Grupy Arcus.

Spółka Energa Operator zakończyła pierwszy etap budowy systemu inteligentnego opomiarowania, w ramach którego m.in. wymieniła liczniki w 106 tys. gospodarstw domowych, zmodernizowała 1558 stacji energetycznych i zainstalowała 1558 łączy telekomunikacyjnych. Ustanowiła także technologie przesyłu danych (PLC LV oraz 3GPP/CDMA), a także zbudowała od podstaw system informatyczny do obsługi i zarządzania danymi pochodzącymi z liczników. Wdrożenie objęło Drawsko Pomorskie, Władysławowo i Kalisz.

Technologie i zabezpieczenia zastosowane w dostarczonych przez nas licznikach do zdalnego odczytu energii dają wiele możliwości usprawniających cały proces pomiaru energii oraz gwarantują bezpieczeństwo rejestrowanych danych. Urządzenia dają liczne możliwości: od realizacji odczytów danych pomiarowych, przez zdalne załączenie i odłączenie licznika, po zmianę taryfy energii elektrycznej bez konieczności wizyty przedstawiciela dystrybutora energii u odbiorcy energii” – wyjaśnia Piotr Pastuszka.

Energa Operator poinformowała, że pierwszy etap wdrożenia inteligentnego opomiarowania zakończył się sukcesem i zarówno spółka, jak i jej klienci wykorzystują już możliwości, które przynosi system. Wg danych Energi Operator, uruchomione zostały także nowe narzędzia dla klientów, mających nowe liczniki: portal oraz aplikacje mobilne pozwalające na codzienne sprawdzanie zużycia energii. Ponadto system umożliwia dokonanie rozliczenia w dowolnym, wyznaczonym przez klienta dniu miesiąca, w ramach ofert sprzedawców związanych z rozliczeniami. Funkcjonalność taka dostępna jest już w Kaliszu i będzie stopniowo uruchamiana na pozostałych obszarach wdrożenia.

Arcus S.A. i T-matic Systems S.A. to pionierzy w dostawach i integracji inteligentnych liczników do zdalnego odczytu energii w Polsce. Konsorcjum dostarczyło dotychczas Energi-Operator S.A. ponad 350 tys. liczników w ramach pierwszego wdrożenia liczników w Polsce na tak dużą skalę. Oprócz dostawy projekt obejmował konfigurację, komunikację oraz uruchomienie akwizycji danych z liczników do aplikacji AMI.

Partnerami konsorcjum w dostawach urządzeń jest ADD GRUP oraz CURRENT - światowi liderzy w dziedzinie inteligentnej komunikacji oraz zarządzania sieciami elektroenergetycznymi.

Zgodnie z dyrektywami UE, do końca 2020 r. w całej Unii Europejskiej wszyscy operatorzy dystrybuujący energię elektryczną mają obowiązek rozliczać co najmniej 80% odbiorców energii elektrycznej z rzeczywistego jej zużycia. Jedynym rozwiązaniem, które pozwala to zrealizować to zainstalowanie tzw. inteligentnych liczników do zdalnego odczytu energii elektrycznej (ang. smart meter). Liczniki są kluczowymi elementami tzw. inteligentnych sieci energetycznych (ang. smart grid). Nadrzędnym celem całej idei „smart meteringu” jest nie tylko wzmocnienie pozycji konsumenta wobec dostawcy energii, ale także dokonanie milowego kroku w dziedzinie ochrony środowiska i ograniczenia emisji dwutlenku węgla w przyszłości.

Więcej informacji nt. liczników do zdalnego odczytu energii na stronie: www.t-matic.com.pl

***

O GRUPIE ARCUS

Grupa ARCUS SA jest jednym z największych na polskim rynku dostawców inteligentnych rozwiązań oraz zintegrowanych systemów zarządzania dokumentem i korespondencją masową. ARCUS SA jest przedstawicielem Kyocera Document Solutions oraz Pitney Bowes w Polsce.

ARCUS SA i spółka zależna T-matic Systems SA dostarczają również kompleksowe rozwiązania oraz usługi z zakresu telematyki i inteligentnych sieci, a także integracji rozwiązań ICT (technologie informacyjno-telekomunikacyjne). Trzecią spółką wchodzącą w skład GRUPY ARCUS jest DocuSoft Sp. z o.o. produkująca systemy do obiegu informacji. Do największych klientów GRUPY ARCUS należą banki, firmy ubezpieczeniowe, firmy z branży telekomunikacyjnej, operatorzy pocztowi
i logistyczni oraz administracja publiczna na szczeblu centralnym i lokalnym.

Kontakt dla mediów:

Michał Gembal

Dyrektor Marketingu ARCUS S.A.

tel. (22) 53 60 900

e-mail: m.gembal@arcus.pl