Gazeta Polska Codziennie: Oszczędne i bezpieczne e-liczniki

Logo T-matic Systems

Gazeta Polska Codziennie w ramach specjalistycznego dodatku dotyczącego cyberbezpieczeństwa, podjęła między innymi temat inteligentnych liczników. Do 2020 roku, zgodnie z unijnymi i rządowymi wytycznymi, w blisko 80% polskich gospodarstw domowych zostaną one bowiem zainstalowane. Redakcja zwróciła uwagę na realne korzyści z wprowadzenia takiego rozwiązania, czyli przede wszystkim finansowe oszczędności dla domowników oraz edukacja związana z rozsądnym korzystaniem z energii. Podstawowym pytaniem dziennikarzy stał się jednak poziom bezpieczeństwa tego nowoczesnego rozwiązania. Skonsultowali ten temat z Piotrem Golikiem, Prezesem T-matic Systems S.A., który opowiedział o rozwiązaniach technologicznych stuprocentowo zabezpieczających poufne dane użytkowników.

Bezpieczeństwo – priorytet T-matic Systems

Dane sczytywane przez e-liczniki traktowane są jako wrażliwe dane osobowe. Dostęp do tych informacji powinni mieć jedynie domownicy oraz dostawca usług. Taką poufność zapewnia wprowadzenie inteligentnego systemu monitorującego z najlepszymi protokołami bezpieczeństwa. Firma T-matic Systems od blisko 10 lat stosuje najlepsze zabezpieczenia, które konkurencja zaczęła wprowadzać dopiero niedawno. Piotr Golik, Prezes T-matic Systems podkreślił w rozmowie z GPC, że "urządzenia przez nas stosowane posiadają moduły do przechowywania newralgicznych informacji zgodnie ze standardami i uniemożliwiają nawet osobom posiadającym fizyczny dostęp do licznika odczytanie jego zawartości". Dużą rolę odgrywają również tzw. "testy penetracyjne", które polegają na przeprowadzeniu przez ekspertów kontrolowanego „ataku” na system, sprawdzając tym samym jego skuteczność. Po takiej weryfikacji wiadomo, że system jest odpowiednio zabezpieczony przed włamaniem.

Oszczędności dzięki inteligentnym licznikom

Oszczędności w wydatkach na prąd można osiągnąć w bardzo prosty sposób - poprzez świadome wykorzystanie energii. Dzięki inteligentnym licznikom domownicy mają dostęp do szczegółowych informacji dotyczących zużycia prądu w domu w cyklach nawet 15-minutowych. Posiadając takie dane domownicy mogą zaplanować bardziej efektywne i oszczędne korzystanie z energii. Dodatkowo mogą w łatwy sposób weryfikować czy operator spełnia normy w dostawie energii. Jeżeli dostawca nie trzyma się zobowiązań z umowy (np. pojawia się za dużo przerw w dostawie prądu), to klient może ubiegać się o odszkodowanie z tego tytułu.

Cały artykuł dostępny w dodatku specjalnym Gazety Polskiej Codziennie.