ITC - cyfrowe kamery do pomiaru natężenia ruchu drogowego dostępne w ofercie T-matic

ITC

ITC (ang. Inteligent Traffic Counter) to kamera cyfrowa, wyglądem przypominająca kamerę CCTV. Jest to urządzenie, które oprócz standardowej kamery wyposażone jest w szereg dodatkowych podzespołów dzięki którym możliwa jest analiza obrazu w czasie rzeczywistym.

Głównym zastosowaniem tego typu rozwiązania jest pomiar natężenia ruchu drogowego. Wizja cyfrowa pozwala na całkowite odejście od tradycyjnych sposobów ręcznego zliczania każdego pojazdu indywidulanie tak jak większość zobowiązanych do tego podmiotów  robiła do tej pory.

Kamera ITC wyposażona jest dodatkowo we wszelkie niezbędne moduły komunikacyjne co powoduje dalej idące oszczędności, ponieważ dane z urządzenia mogą być natychmiast przesłane do tzw. „chumury” i tam dalej przetwarzane. Eliminuje to potrzebę posiadania dodatkowej infrastruktury komputerowej działającej na potrzeby tego rozwiązania.

ITC – korzyści:

- Monitorowanie natężenia ruchu w czasie rzeczywistym, przez całą dobę 365 dni w roku

- Rozwiązanie zastępuje dotychczasową potrzebę pomiaru ręcznego

- Prognoza natężenia ruchu w oparciu o dane historyczne

- Wsparcie procesów planistycznych

- Wsparcie procesów decyzyjnych odnośnie planowanych inwestycji drogowych

- Gotowy raport z pomiaru na wybranych odcinkach, za wybrany okres

- Zdalny dostęp do danych przez przeglądarkę

- Brak kosztów inwestycyjnych – wynajem wraz z kompleksową usługą