T-Matic Systems członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji - logo

Spółka T-matic Systems została członkiem Polskiej Izby Informatyki i Telekomunikacji. Firma zamierza wspierać działania PIIT dotyczące inteligentnego opomiarowania w zakresie prawodawstwa, aspektów technologicznych oraz zamówień publicznych.

Jestem przekonany, że członkostwo w Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji przyniesie korzyści obu stronom. Będziemy aktywnie uczestniczyć w pracach PIIT dzieląc się swoją praktyczną wiedzą w zakresie infrastruktury do zdalnego odczytu energii elektrycznej oraz zarządzania siecią . Liczymy na aktywną i efektywną wymianę doświadczeń z ekspertami oraz pozostałymi członkami Izby” – mówi Piotr Golik, Prezes T-matic Systems.

Polska Izba Informatyki i Telekomunikacji (PIIT) istnieje od stycznia 1993 roku.

Izba działa na podstawie ustawy o izbach gospodarczych (z dnia 30 maja 1989 roku) i "jest uprawniona do wyrażania opinii i dokonywania ocen wdrażania i funkcjonowania przepisów prawnych dotyczących prowadzenia działalności gospodarczej" oraz "Właściwe organy administracji państwowej udzielają izbom gospodarczym informacji niezbędnych do wykonywania ich zadań statutowych". Na tej podstawie Izba ma prawo lobbować w sprawach gospodarczych istotnych dla sektora informatycznego i telekomunikacyjnego. PIIT m.in. wyjaśnia i postuluje zmiany w wielu ustawach i rozporządzeniach dotyczących przepisów: podatkowych, celnych, certyfikacyjnych, prawa autorskiego oraz prawa zamówień publicznych i prawa telekomunikacyjnego.

Członkami Izby są podmioty gospodarcze prowadzące działalność gospodarczą w sektorze teleinformatyki - telekomunikacji i informatyki. Obecnie do Izby należy ponad 130 firm, reprezentowanych w Izbie poprzez swoich przedstawicieli.