Centrala T-matic Systems S.A.

Telefon:
22 536 09 50

Adres:
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
NIP: 522-28-25-850
Numer KRS: 0000444112
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1 277 000,00 zł (kapitał opłacony w całości)

Wyświetl większą mapę
Telefon:
22 536 09 50

Adres:
ul. Kolejowa 5/7, 01-217 Warszawa
NIP: 522-28-25-850
Numer KRS: 0000444112
Sąd Rejonowy dla M. St. Warszawy
XII Wydział Gospodarczy KRS
Kapitał zakładowy: 1 277 000,00 zł (kapitał opłacony w całości)

Wyświetl większą mapę

Formularz kontaktowy