Profil firmy

Spółka T-matic Systems SA (wcześniej Sp. z o.o.) swą działalność rozpoczęła w 2006 roku. Początkowo firma dostarczała rozwiązania z zakresu telematyki. W 2008 roku udziałowcem spółki został ARCUS SA. T-matic Systems wszedł tym samym do GRUPY ARCUS, co umożliwiło rozwój, a także poszerzenie oferty o usługi związane z inteligentnymi sieciami energetycznymi (smart grid). Obecnie T-matic Systems SA jest wiodącym na rynku polskim dostawcą usług telematycznych dla biznesu i energetyki. Oferta firmy łączy nowoczesność i efektywność proponowanych rozwiązań z kompleksową opieką nad Klientem.

Dla biznesu:

Naszym Klientom biznesowym proponujemy kompleksowy i zintegrowany system telematyczny. Połączyliśmy technologię obliczeniową z komunikacyjną, tworząc mobilną aplikację TiMS, która umożliwia:

  • zarządzanie flotą pojazdów i maszyn

  • monitorowanie miejsca pobytu pojazdów i pokonywanych tras

  • rozliczanie pracy sprzętu oraz kierowców i operatorów

  • pomiar zużycia paliwa i poziomu paliwa w zbiorniku

  • monitorowanie pracy dodatkowych urządzeń

  • zdalne sterowanie niektórymi obwodami pojazdu (np. blokada rozruchu).

Dzięki aplikacji TiMS uruchamianej za pomocą przeglądarki internetowej dostęp do danych możliwy jest z niemal każdego miejsca na świecie.

Dla energetyki:

T-matic Systems SA jest liderem nowoczesnych rozwiązań dla branży energetycznej w skali kraju i regionu Europy Środkowo-Wschodniej. Oferta dla tego sektora gospodarki obejmuje:

  • systemy zarządzania infrastrukturą energetyczną

  • narzędzia z zakresu inteligentnych sieci

  • inteligentne liczniki.

Proponowane przez firmę systemy dedykowane dla branży energetycznej służą zarówno przedsiębiorcom z tego sektora, jak również ich odbiorcom (m.in. zdalny odczyt liczników).

T-matic Systems w sposób szczególny dba o wygodę swoich Klientów poprzez stałą z nimi współpracę. Oferujemy bowiem nie tylko gotowe rozwiązania dopasowane do wymagań, ale także pełną obsługę Klientów w zakresie ich użytkowania. Realizujemy to między innymi poprzez wdrożenie i integrację systemów, całodobowy serwis, a także konsultacje i szkolenia. Naszą ofertę natomiast stale poszerzamy o innowacyjne rozwiązania.