Budowlane

Efektywne kierowanie pracą maszyn budowlanych wiąże się nie tylko z logistycznym planowaniem, ale także z lepszą kontrolą tego, jak pracownicy korzystają z pojazdów. Brak odpowiedzialności za uszkodzenia maszyn, niemożność weryfikowania eksploatacji pojazdów w czasie pracy czy brak realnego pomiaru motogodzin – to tylko niektóre z problemów.

System TiMS dedykowany do maszyn budowlanych umożliwia m.in. monitorowanie gospodarki paliwowej
oraz lokalizację pojazdów. System przeznaczony jest dla Klientów, który pragną
zredukować zbędne wydatki

maszyny
budowlane
Najważniejsze funkcjonalności dedykowane
dla maszyn budowlanych:
 • Raport drogowy prezentujący informacje o uruchomieniu, postojach
  i jeździe poszczególnych pojazdów

 • Historia tras pojazdów

 • Całkowity przebieg pojazdów

 • Karta pracy kierowców

 • Rozliczenie czasu pracy kierowców w oparciu o logowanie do systemu
  za pośrednictwem kart RFiD/pastylki Dallas

 • Elektroniczna blokada rozruchu

Korzyści płynące z wdrożenia systemu:
 • Minimalizacja ilości przejechanych kilometrów prywatnych

 • Optymalizacja czasu pracy pracowników mobilnych

 • Poprawienie bezpieczeństwa jazdy

 • Zmniejszenie średniego zużycia paliwa

 • Obniżenie kosztów serwisów i przeglądów technicznych

 • Zwiększenie dyscypliny wśród pracowników

Obsługa i szkolenia
 • Oprócz regularnego wsparcia w obsłudze systemu, dla naszych klientów
  prowadzimy szkolenia, dzięki którym mogą efektywnie korzystać z
  oferowanych przez nas rozwiązań.

Przejrzysty i czytelny interfejs
 • Dostęp do platformy On-line oraz wygodna aplikacja mobilna